Vo Communication en Voice Agency tonen aan dat ‘Les Wallons ne manquent pas d’air’

Vo Communication en Voice Agency tonen aan dat ‘Les Wallons ne manquent pas d’air’

Dinsdag 20 december 2016 - In het kielzog van COP21 werd het Lucht-Klimaat-Energieplan 2016-2022 op 21 april door de Waalse Regering goedgekeurd. Om de bevolking voor het project warm te maken ontwikkelde Voice Agency de digitale campagne ‘Les Wallons ne manquent pas d’air’, onder leiding van haar zusterbedrijf Vo Communication, die instaat voor de wereldwijde communicatiecampagne. Dit sensibiliseringsplan voor duurzame ontwikkeling plaatst de betrokkenheid van de burgers centraal door het web en de sociale netwerken op een ingenieuze wijze met elkaar te verenigen.

Wat is het Lucht-Klimaat-Energieplan (LKEP)?

Concreet houdt het LKEP de ontwikkeling van 142 maatregelen in die de vermindering van broeikasgassen beogen om op die manier de luchtkwaliteit te verbeteren. De ambitieuze aangekondigde doelstelling is de verbetering van de gezondheid, het klimaat, de ecosystemen en het milieu in het algemeen. Om deze uitdaging aan te gaan is de deelname van de burgers onvermijdelijk. Om aan deze doelstellingen te voldoen en de bevolking warm te maken voor het project start het Waalse Gewest een communicatiecampagne met een dubbele doelstelling: alle belanghebbenden, burgers, ondernemingen en instellingen op de hoogte brengen van de reeds ondernomen acties door Wallonië, maar eveneens laatstgenoemden mobiliseren en aanmoedigen om tot actie over te gaan.

Een mix van digitale communicatie en sociale netwerken

Om de Waalse bevolking aan te moedigen om persoonlijk deel te nemen aan dit project hebben Vo Communication en Voice Agency een communicatiecampagne op touw gezet. Deze is enerzijds gericht op digitale media en anderzijds op sociale netwerken. De campagne zet in op de positieve wedijver tussen de burgers dankzij het delen van goede concrete en duurzame praktijken.

Voice Agency, in het bijzonder, heeft een website ‘leswallonsnemanquentpasdair.be’ en een Facebook pagina ‘Les Wallons ne manquent pas d’air’ ontwikkeld. Het agentschap wilde een uitdagende domein- en campagnenaam zodat de Walen zich rechtstreeks betrokken voelden.

Naast het knipoogje achter deze naam, was het ook de bedoeling aan te tonen dat de Walen ondernemers zijn op ecologisch vlak. Aan de Waalse bevolking wordt gevraagd om hun verschillende persoonlijke initiatieven met betrekking tot lucht en energie te omschrijven door hun positie binnen Wallonië aan te duiden, maar kunnen eveneens de acties van hun medeburgers in kaart brengen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het sportcentrum Allinfitness in Dour. De medewerkers hebben affiches uitgehangen met voorbeelden van sportoefeningen gelinkt aan het opruimen van afval en afvalsortering.

Het interactief luik maakte ook integraal deel uit van deze strategie. Iedereen kan zich aanmelden op een interactief platform, zijn of haar initiatief delen en communiceren met andere leden op het platform.

‘Les Wallons ne manquent pas d’air’ in cijfers

De eerste maanden na de lancering van het project tonen ons schitterende cijfers. We tellen reeds een 330 gedeelde projecten door de burgers op het internet en meer dan 6000 bezoekers op de website. Op Facebook noteren we meer dan 2000 ‘likes’ en 600 000 personen toonden reeds interesse in de extra informatie. Een veelbelovende start voor deze federale aanpak met focus op het welzijn van de burger.

Contacteer ons
Over Voice Agency

Over Voice

Voice Agency is het eerste Belgische agentschap dat zich volledig wijdt aan Conversational Marketing & PR. Het agentschap werd in 2008 opgericht en genereert en stimuleert conversaties om de verschillende spelers van de maatschappij met elkaar in contact te brengen binnen de context van een merk of project. Daarvoor ontwikkelt Voice activeringscampagnes voor communities op interne en externe sociale netwerken en onderhoudt het relaties met online en offline beïnvloeders (bloggers, tweeters,…). Op die manier slaagt Voice erin om zijn klanten te begeleiden en zorgt het dat ze sterke banden kunnen creëren tussen hun merk en hun ambassadeurs.

Voice Agency
Stallestraat 142
1180 Ukkel